Termeni și condiții

Ultima actualizare: 17.07.2023

Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui website – https://qoobiss.com/ (în continuare „Website-ul”).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a unei soluții personalizate KYC (Cunoaște-ți clientul) pentru verificarea digitală a identității, utilizată pentru înregistrarea rapidă a clienților într-o varietate de industrii, prestate de societatea CREDIMATIC NETWORK S.R.L. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidențialitate înainte de a utiliza Website-ul.

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

 1. CINE SUNTEM NOI ?

S.C. CREDIMATIC NETWORK S.R.L. Voluntari  

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Județul Ilfov, Oraş Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1/i, Clădirea Admax Center, birou 6, et. 3
Adresă de e-mail: dpo@qoobis.com  
Nr. de tel.: 0722.228.088 / 0758.038.193

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății.

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

 1. TERMENI
 1. Vânzător/Societatea – CREDIMATIC NETWORK S.R.L.
 2. Vizitator – orice persoană fizică/juridică care este interesată de soluția personalizată KYC pentru verificarea digitală a identității, utilizată pentru înregistrarea rapidă a clienților într-o varietate de industrii – oferită de Societate și care are acces la conținutul Site-ului.
 3. Client – orice persoană juridică care are acces la serviciile oferite de Societate prin intermediul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Societate (electronic, telefonic, etc), în urma contactelor directe cu reprezentanții acesteia sau completării formularelor de contact/programare a unei întâlniri on-line, în urma căruia s-a încheiat un contract specific între părți.
 4. Site – magazinul on-line găzduit la adresa web https://qoobiss.com/;
 5. Solicitare – formă de comunicare între Societate și Client prin intermediul Site-ului, prin care cel de-al doilea îi transmite primului, intenția sa de a achiziționa serviciile/soluția personalizată KYC pentru verificarea digitală a identității, promovate prin intermediul Site-ului pus la dispoziție de Societate;
 6. Comunicări comerciale / Newsletter – reprezintă orice tip de mesaj trimis (e-mail, telefonic, mobile push, web push, etc.) care conține informatii generale și tematice, informații cu privire la servicii/soluții similiare sau complementare cu cele achiziționate de pe website, informații cu privire la prețuri promoționale,
 1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligați:

 1. Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
 2. Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de E-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării sau să dăm curs comenzii dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact/de programare a unei întâlniri on-line și răspunsul la această solicitare sau comandă nu obligă Societatea în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client.

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta.

Astfel, prin apăsarea secțiunii Acasă, vizitatorul sau potențialul Client ia cunoștiință cu soluția și de utilizare și problemele care pot fi rezolvate prin introducerea tehnologiei KYC – Know Your Customer pentru identificarea rapidă a a clienților.

Prin apăsarea secțiunii Cum funcționează sunt descriși pașii de implementare a tehnologiei Qoobiss pentru identificarea rapidă a a clienților.

Prin apăsarea secțiunii Industrii sunt prezentate domeniile/industriile unde este utilizat produsul/ tehnologia KYC pentru identificarea rapidă a a clienților (servicii financiare, servicii medicale, Telecom, Pariuri sportive, Portofele Virtuale&Crypto, vânzare de alcool, alte servicii precum: fonduri de investiții, distribuitor de asigurări, platforme de strângere de fonduri).

Vizitatorul, respectiv potențialul Client va contacta Societatea (completând Formularul de Contact/de programare a unei întâlniri on-line ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens.

În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

 1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui și modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveți responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri și Politica de confidențialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 1. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: dpo@qoobis.com .

Tehnologie pentru
identificarea rapidă
a clienților

Știm cu toții că timpul înseamnă bani. Astfel, pentru a fi cât mai eficienți, contactează-ne și stabilim o întâlnire cu echipa noastră unde poți afla mai multe despre produsele noastre și modurile în care îți putem ajuta afacerea să devină un succes.

color-orange-1-ppaflosh728v243h0deu5c3dl7q8fbmvd11y154y48

Tehnologie pentru
identificarea rapidă
a clienților

© Qoobiss. Dezvoltat de Danco Vision